Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie innych obowiązujących ewidencji podatkowych w tym ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, wyposażenia i ryczałtu,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych,
  • sporządzanie sprawozdań GUS,
  • rozliczanie najmu.