Doradztwo w zakresie obsługi kadr i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie Świadectw Pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • pomoc w sporządzeniu obowiązujących regulaminów,
 • sporządzanie informacji PIT-11,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich.