Oferta

Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie innych obowiązujących ewidencji podatkowych w tym ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, wyposażenia i ryczałtu,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • rozliczanie najmu.

Doradztwo w zakresie obsługi kadr i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie Świadectw Pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • pomoc w sporządzeniu obowiązujących regulaminów,
 • sporządzanie informacji PIT-11,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich.

Gwarantujemy niskie ceny.

W ramach działalności informujemy naszych Klientów o zmianach w przepisach, które mogą mieć wpływ na Ich działalność. Posiadamy dobrze opracowany system obiegu informacji (w tym dokumentów księgowych). Służymy pomocą w budowie, bądź reorganizacji takiego systemu u naszych Klientów, tak by oba systemy były dobrze skorelowane.